DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.

VPM – Máy sàng bột siêu mịnVPF - PHARMADòng sản phẩm VPM được cung cấp ở nhiều kích cỡ, 900 milimet, 1200 milimet, 1500 milimet, và toàn bộ các sản phẩm này có thể có một, hai hoặc ba sàn để cho phép cắt ở nhiều kích cỡ. Những chiếc máy sàng rung với công suất cao này thường

read more

โพวีดีน

โพวีดีน, จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน, เวชภัณฑ์ประจำบ้าน วิทยาศรม บจก.โพวีดีน clickยาโพวิโดน-ไอโอดีน (Povidone-iodine) เป็นสารประกอบที่มีธาตุไอ

read more

มาทำความรู้จักกับเครนเหนือศีรษะชนิดรางคู่

เครนเหนือศีรษะชนิดรางคู่มีความเหมาะสมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ซึ่งเหมาะสมกับน้ำหนักยกตั้งแต

read more

รับฉีดอลูมิเนียม

รับฉีดชิ้นงานอลูมิเนียม, รับฉีดอลูมิเนียม, รับฉีดพลาสติก : เค.อาร์.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.รับฉีดชิ้นงานอลูมิเนียมผู้ผลิตชิ้นงาน

read more

Vertex D1320HW

Vertex D1320HW, จำหน่ายวิชวลไลเซอร์, จำหน่ายโปรเจคเตอร์ พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.Vertex D1320HW1. สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องโปรเจคเตอร์ได้2. ม

read more